• (11)
Giá Tính năng

BỘ BÁO ĐỘNG TRUNG TÂM KOMAX

HỆ THỐNG BÁO TRỘM THÔNG MINH WIFI & SIM SMARTZ GW05

3.590.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)

TRUNG TÂM BÁO TRỘM SIÊU BỀN KOMAX KM-999 GSM LAN – DÙNG SIM & LAN + LINE

5.500.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)

TRUNG TÂM BÁO TRỘM SIÊU BỀN KM-999 LAN – DÙNG INTERNET & LINE

4.150.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)

HỆ THỐNG BÁO TRỘM WIFI & SIM KOMAX 5A-F10

2.650.000 

– Bảo hành tại nhà 12 tháng – Đổi mới sản phẩm ngay trong 12 tháng đầu sử dụng
(0)

HỆ THỐNG BÁO TRỘM WIFI & SIM KOMAX KM-G30

2.550.000 

– Bảo hành tại nhà 12 tháng – Đổi mới sản phẩm ngay trong 12 tháng đầu sử dụng
(2)

HỆ THỐNG BÁO TRỘM DÙNG SIM KOMAX KM-900GS

3.050.000 

– Bảo hành tại nhà 12 tháng – Đổi mới sản phẩm ngay trong 12 tháng đầu sử dụng
(0)

HỆ THỐNG BÁO TRỘM WIFI & SIM KOMAX KM-G20

2.350.000 

– Bảo hành tại nhà 12 tháng – Đổi mới sản phẩm ngay trong 12 tháng đầu sử dụng
(0)

HỆ THỐNG BÁO TRỘM DÙNG SIM & LINE KOMAX KM-998G

3.350.000 

– Bảo hành tại nhà 12 tháng – Đổi mới sản phẩm ngay trong 12 tháng đầu sử dụng
(0)

HỆ THỐNG BÁO TRỘM THÔNG MINH DÙNG SIM KOMAX KM-903G

3.150.000 

– Bảo hành tại nhà 12 tháng – Đổi mới sản phẩm ngay trong 12 tháng đầu sử dụng
(0)

TRUNG TÂM BÁO TRỘM SIÊU BỀN KOMAX KM-999

2.750.000 

– Bảo hành tại nhà 12 tháng – Đổi mới sản phẩm ngay trong 12 tháng đầu sử dụng
(1)

TRUNG TÂM BÁO TRỘM SIÊU BỀN KOMAX KM-999GSM – DÙNG SIM & LINE

4.250.000 

– Bảo hành tại nhà 12 tháng – Đổi mới sản phẩm ngay trong 12 tháng đầu sử dụng
(0)