• (3)
Giá Tính năng

GIÀN PHƠI THÔNG MINH PHILIPS KHUYẾN MÃI

-17%

Sale Bán chạy

Giàn phơi thông minh Philips SDR801-XCW (App từ xa)

24.690.000 

Lắp đặt và bảo hành tại nhà
(7)
-18%

Giàn phơi thông minh Philips SDR601-AA0/AB0

8.190.000 

Lắp đặt và bảo hành tại nhà
(1)
-17%

Giàn phơi thông minh Philips SDR601-UA0/UB0

11.890.000 

Lắp đặt và bảo hành tại nhà
(1)
-17%

Giàn phơi thông minh Philips SDR602-AA0/AB0

9.390.000 

Lắp đặt và bảo hành tại nhà
(1)
-26%

Giàn phơi thông minh Philips SDR701-PAW (App từ xa)

12.590.000 

Lắp đặt và bảo hành tại nhà
(1)
-26%

Giàn phơi thông minh Philips SDR702-XAW (App từ xa)

15.290.000 

Lắp đặt và bảo hành tại nhà
(1)