Giá Tính năng

KIỂM SOÁT RA VÀO CỬA CUỐN - KHUÔN MẶT

Bộ Kiểm soát ra vào cửa cuốn Khuôn mặt ST-C21

6.100.000 

Miễn phí lắp đặt và bảo hành tại nhà
(0)

Bộ Kiểm soát ra vào cửa cuốn Khuôn mặt ST-C22

7.500.000 

Miễn phí lắp đặt và bảo hành tại nhà
(0)

Bộ Kiểm soát ra vào cửa cuốn Khuôn mặt ST-C23

8.000.000 

Miễn phí lắp đặt và bảo hành tại nhà
(0)

Bộ Kiểm soát ra vào cửa cuốn Khuôn mặt ST-C24 (Đo thân nhiệt)

13.500.000 

Miễn phí lắp đặt và bảo hành tại nhà
(0)