• (2)
Giá Tính năng

KIỂM SOÁT RA VÀO CỬA GỖ - KHUÔN MẶT

Bộ Kiểm soát ra vào cửa gỗ khuôn mặt ST-GK1

6.350.000 

Miễn phí lắp đặt và bảo hành tại nhà
(0)

Bộ Kiểm soát ra vào cửa gỗ khuôn mặt ST-GK2

7.750.000 

Miễn phí lắp đặt và bảo hành tại nhà
(0)

Bộ Kiểm soát ra vào cửa gỗ khuôn mặt ST-GK3

8.250.000 

(0)

Bộ Kiểm soát ra vào cửa gỗ khuôn mặt – Đo thân nhiệt ST-GK4

13.750.000 

Miễn phí lắp đặt và bảo hành tại nhà
(0)

Bộ Kiểm soát ra vào cửa gỗ khuôn mặt – Đo thân nhiệt ST-GK5

32.750.000 

Miễn phí lắp đặt và bảo hành tại nhà
(0)
-16%

Hệ thống KSRV 1 chiều cửa gỗ ST-KM2-CG1C (Khuôn mặt)

7.200.000 

Hỗ trợ lắp đặt và bảo hành tại nhà
(0)
-10%

Hệ thống KSRV 1 chiều cửa gỗ ST-KM1-CG1C (Khuôn mặt + Vân tay + Thẻ từ)

8.700.000 

Hỗ trợ lắp đặt và bảo hành tại nhà
(0)