• (5)
Giá Tính năng

KIỂM SOÁT RA VÀO CỬA KÍNH

-8%

Hệ thống KSRV 1 chiều cửa kính ST-HIKVT2 – CK1C (vân tay, mật mã, thẻ)

5.150.000 

- Lắp đặt và bảo hành tại nhà - Cam kết chính hãng 100%
(0)

Hệ thống KSRV 1 chiều cửa kính ST-HIKTT1-CK1C (Thẻ từ, mã số)

4.500.000 

- Lắp đặt và bảo hành tại nhà - Cam kết chính hãng 100%
(0)
-9%

Hệ thống KSRV 1 chiều cửa kính ST-HIKVT1-CK1C (Vân tay, thẻ từ)

5.950.000 

- Lắp đặt và bảo hành tại nhà 12 Tháng - Cam kết chính hãng 100%
(0)
-12%

Hệ thống KSRV 1 chiều cửa kính ST-SF200- CK1C (vân tay, mật mã, thẻ)

6.050.000 

- Lắp đặt và bảo hành tại nhà 12 Tháng - Cam kết chính hãng 100%
(0)
-10%

Hệ thống KSRV 1 chiều cửa kính ST-F18-CK1C (vân tay, mật mã, thẻ)

6.800.000 

- Lắp đặt và bảo hành tại nhà 12 Tháng - Cam kết chính hãng 100%
(0)
-8%

Hệ thống KSRV 1 chiều cửa kính ST-HIKKM2-CK1C (Khuôn mặt, thẻ từ)

7.600.000 

- Lắp đặt và bảo hành tại nhà 12 Tháng - Cam kết chính hãng 100%
(0)
-14%

Hệ thống KSRV 1 chiều cửa kính ST-HIKKM1-CK1C (Khuôn mặt, vân tay, thẻ từ)

9.100.000 

- Lắp đặt và bảo hành tại nhà 12 Tháng - Cam kết chính hãng 100%
(0)