• (1)
Giá Tính năng

KIỂM SOÁT RA VÀO CỬA KÍNH - THẺ TỪ

Bộ Kiểm soát ra vào cửa kính Thẻ từ ST-A11

3.840.000 

Miễn phí lắp đặt và bảo hành tại nhà
(0)

Bộ Kiểm soát ra vào cửa kính Thẻ từ ST-A13

3.950.000 

Miễn phí lắp đặt và bảo hành tại nhà
(0)

Bộ Kiểm soát ra vào cửa kính Thẻ từ ST-A12

5.150.000 

Miễn phí lắp đặt và bảo hành tại nhà
(0)

Hệ thống KSRV 1 chiều cửa kính ST-HIKTT1-CK1C (Thẻ từ, mã số)

4.500.000 

- Lắp đặt và bảo hành tại nhà - Cam kết chính hãng 100%
(0)