• (8)
Giá Tính năng

NÚT CHUÔNG VÀ MÀN HÌNH MỞ RỘNG AIPHONE

-7%

Màn hình chính Aiphone JO-1FD

6.470.000 

(0)

Chuông cửa màn hình Airphone JP-4HD

9.700.000 

(0)

Chuông cửa màn hình Airphone JP-4MED

11.800.000 

(0)

Bộ chia tín hiệu JP-8Z

3.500.000 

(0)

Bộ cấp nguồn PS2420S

2.300.000 

(0)

Bộ chia tín hiệu JPW-BA

3.900.000 

(0)

Loa mở rộng IER-2

800.000 

(0)

Bộ cấp nguồn PS1820S

1.600.000 

(0)

Bộ cấp nguồn PS18V

500.000 

(0)
-12%

Màn hình chính Aiphone JO-1MDW

8.590.000 

(0)

Nút chuông gắn Camera Aiphone JP-DA

4.500.000 

(0)

Nút chuông gắn Camera Aiphone JP-DV

5.500.000 

(0)

Màn hình mở rộng Aiphone JO-1FD

5.100.000 

(0)

Nút chuông gắn Camera Aiphone JP-DVF

5.700.000 

(0)
-9%

Màn hình mở rộng Aiphone JP-4HD

9.650.000 

(0)