• (28)
Giá Tính năng

THIẾT BỊ CHIA MẠNG DOANH NGHIỆP (SWITCH) - REYEE

-46%

Thiết bị chia mạng cao cấp Reyee RG-NBS5200-48GT4XS

13.300.000 

- Bảo hành 36 tháng - Lắp đặt và bảo hành tại nhà 24/7
(0)
-39%

Thiết bị chia mạng cao cấp Reyee RG-NBS5200-24GT4XS

8.111.000 

- Bảo hành 36 tháng - Lắp đặt và bảo hành tại nhà 24/7
(0)
-37%

Thiết bị chia mạng cao cấp Reyee RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS

15.385.000 

- Bảo hành 36 tháng - Lắp đặt và bảo hành tại nhà 24/7
(0)
-35%

Thiết bị chia mạng cao cấp Reyee RG-NBS5100-48GT4SFP

11.335.000 

- Bảo hành 36 tháng - Lắp đặt và bảo hành tại nhà 24/7
(0)
-34%

Thiết bị chia mạng cao cấp Reyee RG-NBS5100-24GT4SFP

6.250.000 

- Bảo hành 36 tháng - Lắp đặt và bảo hành tại nhà 24/7
(0)
-14%

Thiết bị chia mạng cao cấp Reyee RG-NBS3200-48GT4XS-P

25.555.000 

- Bảo hành 36 tháng - Lắp đặt và bảo hành tại nhà 24/7
(0)
-7%

Thiết bị chia mạng Reyee RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS

12.659.000 

- Bảo hành 36 tháng - Lắp đặt và bảo hành tại nhà 24/7
(0)

Thiết bị chia mạng Reyee RG-NBS3200-24GT4XS

7.830.000 

- Bảo hành 36 tháng - Lắp đặt và bảo hành tại nhà 24/7
(0)
-14%

Thiết bị chia mạng cao cấp Reyee RG-NBS3200-24GT4XS-P

14.277.000 

- Bảo hành 36 tháng - Lắp đặt và bảo hành tại nhà 24/7
(0)

Thiết bị chia mạng Reyee RG-NBS3100-24GT4SFP

4.755.000 

- Bảo hành 36 tháng - Lắp đặt và bảo hành tại nhà 24/7
(0)
-8%

Thiết bị chia mạng Reyee RG-NBS3100-24GT4SFP-P

8.500.000 

- Bảo hành 36 tháng - Lắp đặt và bảo hành tại nhà 24/7
(0)

Thiết bị chia mạng Reyee RG-NBS3100-8GT2SFP

3.114.000 

- Bảo hành 36 tháng - Lắp đặt và bảo hành tại nhà 24/7
(0)
-6%

Thiết bị chia mạng Reyee RG-NBS3100-8GT2SFP-P

4.783.000 

- Bảo hành 36 tháng - Lắp đặt và bảo hành tại nhà 24/7
(0)
-24%

Thiết bị chia mạng Reyee RG-EG210G-P

3.090.000 

- Bảo hành 36 tháng - Lắp đặt và bảo hành tại nhà 24/7
(0)
-18%

Thiết bị chia mạng Reyee RG-EG210G-E dòng bắt tủ rack

4.349.000 

- Bảo hành 36 tháng - Lắp đặt và bảo hành tại nhà 24/7
(0)
-16%

Thiết bị chia mạng Reyee RG-EG105G-P V2

2.190.000 

- Bảo hành 36 tháng - Lắp đặt và bảo hành tại nhà 24/7
(0)