• (6)
Giá
Tính năng

THIẾT BỊ CHIA MẠNG DOANH NGHIỆP (SWITCH) - RUIJIE

Smart Gateway dành cho doanh nghiệp lớn RUIJIE RG-EG3000XE

Liên hệ

- Bảo hành 36 tháng - Lắp đặt và bảo hành tại nhà 24/7
(0)

Thiết bị chia mạng cao cấp Ruijie RG-S6220-32QXS-H-AC

287.812.800 

- Bảo hành 36 tháng - Lắp đặt và bảo hành tại nhà 24/7
(0)

Thiết bị chia mạng cao cấp 48 cổng Ruijie RG-S6220-48XT6QXS-H-AC

Liên hệ

- Bảo hành 36 tháng - Lắp đặt và bảo hành tại nhà 24/7
(0)

Thiết bị chia mạng cao cấp 48 cổng Ruijie RG-S6220-48XS6QXS-H-AC

Liên hệ

- Bảo hành 36 tháng - Lắp đặt và bảo hành tại nhà 24/7
(0)

Gateway 8 cổng RUIJIE RG-EG3250

Liên hệ

- Bảo hành 36 tháng - Lắp đặt và bảo hành tại nhà 24/7
(0)

Thiết bị chia mạng 18 cổng Ruijie RG-S1920-18GT2SFP

4.493.431 

- Bảo hành 36 tháng - Lắp đặt và bảo hành tại nhà 24/7
(0)

Thiết bị chia mạng 26 cổng RG-S1920-24GT4SFP/2GT

4.850.000 

- Bảo hành 36 tháng - Lắp đặt và bảo hành tại nhà 24/7
(0)

Thiết bị chia mạng 24 cổng Ruijie XS-S1920-24T2GT2SFP-LP-E

8.205.397 

- Bảo hành 36 tháng - Lắp đặt và bảo hành tại nhà 24/7
(0)

Smart Gateway RUIJIE RG-EG3230

20.146.896 

(0)

Thiết bị chia mạng 24 cổng Ruijie XS-S1920-24T2GT2SFP-P-E

9.065.010 

- Bảo hành 36 tháng - Lắp đặt và bảo hành tại nhà 24/7
(0)

Thiết bị chia mạng 9 cổng Ruijie XS-S1920-9GT1SFP-P-E

5.470.264 

- Bảo hành 36 tháng - Lắp đặt và bảo hành tại nhà 24/7
(0)

Thiết bị chia mạng 26 cổng Ruijie XS-S1920-26GT2SFP-LP-E

9.065.010 

- Bảo hành 36 tháng - Lắp đặt và bảo hành tại nhà 24/7
(0)

Thiết bị chia mạng Ruijie XS-S1960-24GT4SFP-H

8.065.200 

- Bảo hành 36 tháng - Lắp đặt và bảo hành tại nhà 24/7
(0)

Thiết bị chia mạng Ruijie XS-S1920-26GT2SFP-P-E

11.331.262 

- Bảo hành 36 tháng - Lắp đặt và bảo hành tại nhà 24/7
(0)

Gateway tích hợp cổng PoE RUIJIE RG-EG2100-P V2

6.215.088 

(0)

Thiết bị chia mạng 24 cổng Ruijie XS-S1960-24GT4SFP-UP-H

16.336.320 

- Bảo hành 36 tháng - Lắp đặt và bảo hành tại nhà 24/7
(0)