• (3)
Giá
Tính năng

TRỌN BỘ CAMERA ANALOG

-21%

Trọn bộ 1 camera Analog Hikvision 3K – Có màu & Có Mic

3.990.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-13%

Trọn bộ 2 camera Analog Hikvision 3K – Có màu & Có Mic

5.250.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-8%

Trọn bộ 3 camera Analog Hikvision 3K – Có màu & Có Mic

6.450.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-5%

Trọn bộ 4 camera Analog Hikvision 3K – Có màu & Có Mic

7.650.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-25%

Trọn bộ 1 camera Analog Hikvision 5MP – Có Mic

3.750.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-23%

Trọn bộ 2 camera Analog Hikvision 5MP – Có Mic

4.650.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-21%

Trọn bộ 3 camera Analog Hikvision 5MP – Có Mic

5.590.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-19%

Trọn bộ 4 camera Analog Hikvision 5MP – Có Mic

6.550.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-29%

Trọn bộ 1 camera Analog Hikvision 2MP – Có Mic+ Có Màu

3.590.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-27%

Trọn bộ 2 camera Analog Hikvision 2MP – Có Mic+ Có Màu

4.390.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-25%

Trọn bộ 3 camera Analog Hikvision 2MP – Có Mic+ Có Màu

5.250.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-21%

Trọn bộ 4 camera Analog Hikvision 2MP – Có Mic+ Có Màu

5.950.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-33%

Trọn bộ 1 camera Analog Hikvision 2MP

3.100.000 

Bảo hành 24 Tháng
(0)
-25%

Trọn bộ 2 camera Analog Hikvision 2MP

3.790.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-25%

Trọn bộ 3 camera Analog Hikvision 2MP

4.550.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-27%

Trọn bộ 4 camera Analog Hikvision 2MP

5.150.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)