• (8)
Giá Tính năng

TRỌN BỘ CAMERA ANALOG 5.0MP - Có tiếng

-17%

Trọn bộ 1 Camera Analog Hikvision 5MP (Có tiếng)

2.990.000 

– Miễn phí lắp đặt và bảo hành tại nhà 24 tháng – Đổi mới sản phẩm ngay trong 7 ngày đầu sử dụng
(1)
-9%

Trọn bộ 2 Camera Analog Hikvision 5MP (Có tiếng)

4.090.000 

– Miễn phí lắp đặt và bảo hành tại nhà 24 tháng – Đổi mới sản phẩm ngay trong 7 ngày đầu sử dụng
(1)
-28%

Trọn bộ 3 Camera Analog Hikvision 5MP (Có tiếng)

5.390.000 

– Miễn phí lắp đặt và bảo hành tại nhà 24 tháng – Đổi mới sản phẩm ngay trong 7 ngày đầu sử dụng
(1)
-20%

Trọn bộ 4 Camera Analog Hikvision 5MP (Có tiếng)

6.590.000 

– Miễn phí lắp đặt và bảo hành tại nhà 24 tháng – Đổi mới sản phẩm ngay trong 7 ngày đầu sử dụng
(1)
-16%

Trọn bộ 5 Camera Analog Hikvision 5MP (Có tiếng)

8.590.000 

– Miễn phí lắp đặt và bảo hành tại nhà 24 tháng – Đổi mới sản phẩm ngay trong 7 ngày đầu sử dụng
(1)
-16%

Trọn bộ 6 Camera Analog Hikvision 5MP (Có tiếng)

9.790.000 

– Miễn phí lắp đặt và bảo hành tại nhà 24 tháng – Đổi mới sản phẩm ngay trong 7 ngày đầu sử dụng
(1)
-16%

Trọn bộ 7 Camera Analog Hikvision 5MP (Có tiếng)

10.990.000 

– Miễn phí lắp đặt và bảo hành tại nhà 24 tháng – Đổi mới sản phẩm ngay trong 7 ngày đầu sử dụng
(1)
-13%

Trọn bộ 8 Camera Analog 5MP (Có Mic thu âm thanh)

12.290.000 

– Miễn phí lắp đặt và bảo hành tại nhà 24 tháng – Đổi mới sản phẩm ngay trong 7 ngày đầu sử dụng
(1)