Giá
Tính năng

TRỌN BỘ CAMERA IP

-16%

Trọn bộ 1 camera IP Hikvision 4MP – Có Mic & Có Màu

5.850.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-14%

Trọn bộ 2 camera IP Hikvision 4MP – Có Mic & Có Màu

7.650.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-15%

Trọn bộ 3 camera IP Hikvision 4MP – Có Mic & Có Màu

9.450.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-20%

Trọn bộ 4 camera IP Hikvision 4MP – Có Mic & Có Màu

11.250.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-11%

Trọn bộ 1 camera IP Hikvision 4MP – Có Màu ban đêm

5.790.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-14%

Trọn bộ 2 camera IP Hikvision 4MP – Có Màu ban đêm

7.550.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-15%

Trọn bộ 3 camera IP Hikvision 4MP – Có Màu ban đêm

9.350.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-19%

Trọn bộ 4 camera IP Hikvision 4MP – Có Màu ban đêm

11.090.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-9%

Trọn bộ 1 camera IP Hikvision 4MP – Có Mic

5.490.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-10%

Trọn bộ 2 camera IP Hikvision 4MP – Có Mic

6.990.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-11%

Trọn bộ 3 camera IP Hikvision 4MP – Có Mic

7.890.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-12%

Trọn bộ 4 camera IP Hikvision 4MP – Có Mic

9.790.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-9%

Trọn bộ 1 camera IP Hikvision 2MP – Có Mic + Có Màu

4.750.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-12%

Trọn bộ 2 camera IP Hikvision 2MP – Có Mic + Có Màu

6.190.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-11%

Trọn bộ 3 camera IP Hikvision 2MP – Có Mic + Có Màu

7.590.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-10%

Trọn bộ 4 camera IP Hikvision 2MP – Có Mic + Có Màu

9.050.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-14%

Trọn bộ 1 camera IP Hikvision 2MP – Có Mic

4.750.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-10%

Trọn bộ 2 camera IP Hikvision 2MP – Có Mic

5.890.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-12%

Trọn bộ 3 camera IP Hikvision 2MP – Có Mic

7.050.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-12%

Trọn bộ 4 camera IP Hikvision 2MP – Có Mic

7.090.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-15%

Trọn bộ 1 camera IP Hikvision 2MP

4.290.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-14%

Trọn bộ 2 camera IP Hikvision 2MP

5.190.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-13%

Trọn bộ 3 camera IP Hikvision 2MP

6.150.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)
-12%

Trọn bộ 4 camera IP Hikvision 2MP

7.090.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)