• (73)
Giá Tính năng

MÁY CHẤM CÔNG - ĐẦU ĐỌC ZKTECO

Máy chấm công vân tay ZKteco SF200/ID

2.650.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)

Máy chấm công thẻ từ ZKteco iClock S500 (30.000 thẻ)

Liên hệ

Bảo hành 24 tháng
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco S922

Liên hệ

Bảo hành 24 tháng
(0)

Máy chấm công vân tay chống nước ZKteco MA500

Liên hệ

Bảo hành 24 tháng
(0)

Máy chấm công khuôn mặt Zkteco MultiBio 800

Liên hệ

Bảo hành 24 tháng
(0)

Máy chấm công khuôn mặt, vân tay ZKteco MultiBio 800-H

Liên hệ

Bảo hành 24 tháng
(0)

Máy chấm công khuôn mặt ZKteco SFace900

Liên hệ

Bảo hành 24 tháng
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco WL30

2.690.000 

Giao hàng toàn quốc
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco WL20

Liên hệ

Bảo hành 24 tháng
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco D2

Liên hệ

Bảo hành 24 tháng
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco WL10

2.690.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)

Máy chấm công kiểm soát cửa ZKteco SC405

3.290.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco D1

Liên hệ

Bảo hành 24 tháng
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco X628-C Pro

3.590.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)

Máy chấm công kiểm soát cửa ZKteco SC105

3.140.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco X628-C/ID

3.490.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)