HDSD Khóa cửa Kaadas M5

Posted on: 10/04/2023 admin

CÀI ĐẶT

I. Cài đặt tính năng (mã số chủ ban đầu: 123456789)

Bước đầu tiên cần thay đổi mã số chủ ta thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ hiện tại (123456789) nhấn phím # nhập mã số chủ mới lần thứ nhất nhấn phím # nhập mã số chủ mới lần thứ hai nhấn phím # đèn xanh nháy 02 lần báo thành công.

1, Cài đặt mã số mở cửa thành viên.

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # nhấn phím số 2 (nháy đèn xanh báo thành công)

+ Nhập mã số mở cửa lần thứ 1 #

+ Nhập mã số mở cửa lần thứ 2 # (nháy đèn xanh 2 lần báo thành công)

Lưu ý: Độ dài của mã số là từ 6 đến 12 số, không liền nhau, không trùng nhau. VD: 123456 hoặc 111111

2, Cài đặt vân tay thành viên.

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # nhấn phím số 5 (nháy đèn xanh báo thành công)

Nhấp nhả vân tay 8 lần vào điểm đọc vân tay (nháy đèn xanh hai lần báo thành công)

Lưu ý: cài vân tay khóa giống cài vân tay điện thoại.

3, Cài đặt thẻ từ thành viên.

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # nhấn phím số 7 (nháy đèn xanh báo thành công).

Đặt thẻ từ lên điểm đọc thẻ từ (nháy đèn xanh 2 lần báo thành công)

4, Thay đổi mã số chủ

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 1 (nháy đèn xanh báo thành công)

Nhập mã số chủ lần thứ nhất bấm phím #

Nhập lại mã số chủ lần thứ hai nhấn phím #

(nháy đèn xanh 2 lần báo thành công)

II. Xóa Tính Năng

1, Xóa mã số mở cửa.

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # nhấn phím số 3 (nháy đèn xanh báo thành công)

Nhập mã số mở muốn xóa cửa lần thứ nhất nhấn phím #

Nhập mã số mở muốn xóa cửa lần thứ hai nhấn phím số # (nháy đèn xanh 2 lần báo thành công)

2, Xóa vân tay.

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # nhấn phím số 6 (nháy đèn xanh báo thành công) đặt vân tay muốn xóa lên để xóa vân tay (nháy đèn xanh 2 lần báo thành công)

3, Xóa tất cả thẻ từ.

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # nhấn phím số 8 (nháy đèn xanh báo thành công) đặt thẻ từ muốn xóa lên để xóa thẻ từ (nháy đèn xanh 2 lần báo thành công)

III. Chế độ khóa.

1, Chế độ mở cửa bằng 2 tính năng (bảo mật kép) ta thực hiện cú pháp sau:

1.1,  ** mã số chủ # nhấn phím số 0 (nháy đèn xanh báo thành công)

Nhấn tiếp nhấn phím số 1 để tắt bảo mật kép (nháy đèn xanh 2 lần báo thành công)

1.2, ** mã số chủ # nhấn phím số 0 (nháy đèn xanh báo thành công)

Nhấn tiếp nhấn phím số 2 để bật bảo mật kép (nháy đèn xanh 2 lần báo thành công)

2, Tính năng thông phòng.

BẬT: Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # nhấn phím số 9 (nháy đèn xanh báo thành công) nhấn tiếp 1 để bật chế độ thông phòng. (nháy đèn xanh 2 lần báo thành công)

TẮT: Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # nhấn phím số 9 (nháy đèn xanh báo thành công) nhấn tiếp 2 để tắt chế độ thông phòng. (nháy đèn xanh 2 lần báo thành công)

SỬ DỤNG

I. Mở cửa từ bên ngoài bằng mã số: chạm tay vào màn hình để làm sáng màn hình, sau đó nhập mã số và ấn # để mở khóa.

II. Mở cửa từ bên ngoài bằng vân tay: đặt vân tay lên điểm đọc vân tay.

III. Mở cửa từ bên ngoài bằng thẻ: Đặt thẻ từ lên điểm đọc thẻ từ

IV. Cách reset lại khóa: (trong trường hợp quên mã số chủ)

Mở nắp sau bên dưới tay cầm, sử dụng que nhỏ nhấn đúp lỗ RES ở lỗi nhỏ ở dưới cùng bên trái và có tiếng nói là thành công. Sau đấy, cài đặt các bước lại từ đầu.

Smarttech247 – Phân phối chính hãng công nghệ thông minh

KÉT SẮT GIÀN PHƠI
KHÓA CỬA THIẾT BỊ WIFI
CAMERA CHUÔNG HÌNH
KIỂM SOÁT RA VÀO BÁO ĐỘNG
0855.116.555
zalo-icon
facebook-icon