Hướng dẫn sử dụng Khóa cửa Kadol KD-M100F

 • Lưu ý: Mật khẩu mặc định của khóa KADOL KD-M100F là: 1234567890
 1. Cài đặt quản trị viên
  • Thêm mật khẩu quản trị

Nhấn S => nhập mã quản trịcũ 1234567890 => # =>ấn 1 =>ấn 1 =>sau đó nhập mã quản trị mới => # => sau đó nhập lại mã quản trị mới => #

(Và mật khẩu quản trị này có ID là 001)

 • Thêmvân tay quản trị

Nhấn S => nhập mã quản trị cũ 1234567890=> #  => ấn 3 => ấn 1 =>sau đó đặt vân tay cần đăng ký 4 lần

(Và vân tay quản trị này có ID là 201)

 1. Cài đặt thànhviên
  • Thêm khuôn mặt thành viên

Nhấn S =>nhập mã hoặc vân tay quản trị=>sau đó ấn # ( nếu là vântay thì không cần ấn #) =>ấn 4 => ấn 1 =>sau đó nhập ID ( 301 đến 320) =>sau đó ấn #  =>sau đó quét khuôn mặt 5 lần=>Ấn # để tiếp tục đăng ký khuôn mặt tiếp theo, ấn *  là quay trở lại để thoát

 • Thêm vân tay thành viên

Nhấn S =>nhập mã hoặc vân tay quản trị=>sau đó ấn # ( nếu là vân tay thì không cần ấn #) =>ấn 3 =>ấn 2 =>sau đó nhập ID ( 202 đến 290) =>sau đó ấn #  =>sau đó đặt vân tay cần đăng ký 4 lần =>Ấn # để tiếp tục đăng ký vân tay tiếp theo, ấn *  là quay trở lại để thoát

 • Thêm mật khẩu thành viên

Nhấn S =>nhập mã hoặc vân tay quản trị=>sau đó ấn # ( nếu là vân tay thì không cần ấn #) =>ấn 1 =>ấn 2 =>sau đó nhập ID ( 002 đến 090)  =>sau đó ấn # =>sau đó nhập mật mãmới => # =>sau đó nhập lại mật mã mới => # =>Ấn # để tiếp tục đăng ký mật khẩu tiếp theo, ấn *  là quay trở lại để thoát

 • Thêm thẻ từ thành viên

Nhấn S =>nhập mã hoặc vân tay quản trị =>sau đó ấn # ( nếu là vân tay thì không cần ấn #) =>ấn 2 =>ấn 1 =>sau đó nhập ID ( 101 đến 190)  =>sau đó ấn # =>sau đó đặt thẻ cần đăng ký vô màn hình khóa =>Ấn # để tiếp tục đăng ký thẻ từ tiếp theo, ấn *  là quay trở lại để thoát

 1. Xóa cài đặt
  • Xóa khuôn mặt
 • Xóa từng khuôn mặt: Nhấn S =>nhập mã hoặc vân tay quản trị =>sau đó ấn # ( nếu là vân tay thì không cần ấn #) =>ấn 4 =>ấn 2 =>sau đó nhập ID từ 301 đến 320 =>sau đóấ n # =>Ấn # để tiếp tục xóa khuôn mặt tiếp theo, ấn * là quay trở lại để thoát
 • Xóa tất cả khuôn mặt: Nhấn S =>nhập mã hoặc vân tay quản trị =>sau đó ấn # ( nếu là vân tay thì không cần ấn #) =>ấn 4 =>ấn 3
 • Xóa vân tay

Xóa từng vân tay:Nhấn S =>nhậpmãhoặcvântayquảntrị =>sauđóấn # ( nếulàvântaythìkocầnấn #)  =>ấn 3 =>ấn 4 =>sauđónhập ID từ 202 đến 300 =>sauđóấn # =>sauđóấn # lầnnữa =>Ấn # đểtiếptụcxóavântaytiếptheo, ấn *  là quay trởlạiđểthoát

 • Xóatấtcảvântay:Nhấn S =>nhập mãhoặcvântayquảntrị =>sauđóấn # ( nếulàvântaythìkocầnấn #) =>ấn 3 =>ấn 5
  • Xóamậtmã

Xóatừngmậtmã:Nhấn S =>nhậpmãhoặcvântayquảntrị =>sauđóấn # ( nếulàvântaythìkocầnấn #)  =>ấn1 =>ấn4 =>sauđónhập ID từ002đến100 =>sauđóấn # =>sauđóấn # lầnnữa =>Ấn # đểtiếptụcxóamậtmãtiếptheo, ấn *  là quay trởlạiđểthoát

 • Xóatấtcảmậtmã:Nhấn S =>nhậpmãhoặcvântayquảntrị =>sauđóấn # ( nếulàvântaythìkocầnấn #) =>ấn1 =>ấn5
  • Xóathẻtừ

Xóatừngthẻtừ:Nhấn S =>nhậpmãhoặcvântayquảntrị =>sauđóấn # ( nếulàvântaythìkocầnấn#) =>ấn 2 =>ấn 3 =>sauđónhập ID từ 101 đến 200 =>sauđóấn # =>sauđóấn# lầnnữa =>Ấn # đểtiếptụcxóathẻtừtiếptheo, ấn *  là quay trởlạiđểthoát

 • Xóatấtcảthẻtừ:Nhấn S =>nhậpmãhoặcvântayquảntrị ( nếulàvântaythìkocầnấn #) =>sauđóấn # =>ấn 2 =>ấn 4
 1. Càiđặtkhác          
  • Chức năng cảm biến tự động
   Bật:Nhấn S => nhập mã hoặc vân tay quản trị =>sauđóấn # ( nếulàvântaythìkocầnấn #) =>ấn6 =>ấn3 =>ấn 1.
 • Tắt:Nhấn S =>nhậpmãhoặcvântayquảntrị =>sau đó ấn # ( nếu là vântaythìkocầnấn #) => =>ấn6 =>ấn3 =>ấn 2
  • Chức năng Wifi mở từ xa ( Chức năng mở rộng mua thêm modul)
 • Bật Nhấn S =>nhập mã hoặc vân tay quản trị =>sauđóấn # ( nếulàvântaythìkocầnấn #) =>ấn 5 =>ấn 1. Sauđótruycập App trênđiệnthoạilàmcácbướctiếp
 • Hủy:Nhấn S =>nhập mã hoặc vân tay quản trị =>sau đó ấn # ( nếu là vân tay thì không cần ấn #) =>ấn 5 =>ấn 2
  • Chức năng gọi mở khóa từ xa ( Chức năng mở rộng mua them modul)
 • Sờ màn hình sang và ấn số 66 và dấu #. Lúc này khóa sẽ thông báo tới điện thoại có người yêu cầu bạn mở khóa từ xa. Nếu bạnđ ồng ý thì bạn ấn mở trên điện thoại. Nếu không thì ấn tắt
  • Chức năng khóa trẻ em

Bật: Để bật chếđộ không cho trẻ em mở cửa ra ngoài chúng ta ấn và giữ nút Màu đen ngay dưới nắp PIN 5 giây

Tắt: Để tắt chế độ không cho trẻ em mở cửa ra ngoài chúng ta ấn và giữ nút Màu đen ngay dưới nắp PIN 5 giây

– Quý khách hàng có nhu cầu lắp đặt các sản phẩm Camera, Khóa cửa, Chuông hình, Báo động,… giá rẻ chính hãng, xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua Tổng đài miễn phí 0855.116.555 hoặc truy cập qua Website: Smarttech247.vn để được tư vấn và báo giá tốt nhất.

Smarttech247 – Phân phối chính hãng công nghệ thông minh

KÉT SẮTGIÀN PHƠI
KHÓA CỬATHIẾT BỊ WIFI
CAMERACHUÔNG HÌNH
KIỂM SOÁT RA VÀOBÁO ĐỘNG
Bài viết liên quan
Đóng So sánh ngay Xoá tất cả sản phẩm
Đóng

Tìm kiếm sản phẩm

0855.116.555