Hướng dẫn sử dụng khóa cửa Kitos DL04 Plus

Mật khẩu mặc định là: 123456

I, Thêm vân tay, mã số admin ( quản lý )

Ấn *# 123456 # . Ấn 11

1, Thêm vân tay quản lý
Đặt vân tay 4 lần.
Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

2, Thêm mật mã quản li

Nhập mật mã cần nhập. Ấn #. Nhập lại 1 lần nữa. Ấn #

Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

II, Thêm vân tay, mã số thường

Ấn *# master code #. Ấn 21

1, Thêm vân tay thường
Đặt vân tay 4 lần.
Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

2, Thêm mật mã thường

Nhập mật mã cần nhập. Ấn #. Nhập lại 1 lần nữa. Ấn #

Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

3, Thêm thẻ từ

Đặt thẻ từ vào vị trí đọc thẻ.

Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

III, Xóa vân tay , mã số admin
Ấn *# master code # Ấn 12 .

1, Xóa vân tay
Đặt vân tay cần xóa vào vị trí đầu đọc vân tay. Khóa thông báo số ID của vân tay. Ấn #.
Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

2, Xóa mật mã

Nhập mật mã cần nhập, ấn #. Khóa thông báo số ID của mật mã. Ấn #.

Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

3, Xóa thẻ từ
Đặt thẻ từ vào vị trí cần xóa. ấn #. Khóa thông báo số ID thẻ từ. Ấn #.

Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

4, Xóa theo ID

Nhập ID cần xóa. Ấn # , ấn # lần nữa.

Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

IV, Xóa vân tay , mã số người dùng
Ấn *# master code # Ấn 22 .

1, Xóa vân tay
Đặt vân tay cần xóa vào vị trí đầu đọc vân tay. Khóa thông báo số ID của vân tay. Ấn #.
Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

2, Xóa mật mã

Nhập mật mã cần nhập, ấn #. Khóa thông báo số ID của mật mã. Ấn #.

Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

3, Xóa thẻ từ
Đặt thẻ từ vào vị trí cần xóa. ấn #. Khóa thông báo số ID thẻ từ. Ấn #.

Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

4, Xóa theo ID

Nhập ID cần xóa. Ấn # , ấn # lần nữa.

Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

V, Chuyển ngôn ngữ

Ấn *# master code # Ấn 33. Ấn 1 chuyển tiếng Anh, ấn 2 chuyển tiếng Trung

VI, Tăng giảm âm lượng

Ấn *# master code # Ấn 31.

Ấn 6 để tăng volume. Ấn 4 để giảm volume.

VII , Cài đặt app wifi

1, Thao tác trên khóa.

*# master code # 13

2, Thao tác trên điện thoại.

Tải app Tuya trên App Store ( IOS) hoặc Google Play ( Androi )

3, Đăng ký tài khoản Tuya theo hướng dẫn trên app. Sau đó đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký.

4, Chọn mục thêm thiết bị > Chọn mục Video giám sát >  Chọn Khóa thông minh ( Wi-fi) > Đăng nhập mật khẩu wifi gia đình > Tích vào Xác nhận chỉ báo nhấp nháy nhanh > Bấm vào EZ mode

Lưu ý: khóa chỉ kết nối với wifi tần 2.4g, với các wifi 5g khách hàng vui lòng báo nhà mạng chuyển đồi về tần số 2.4g để kết nối với khóa

5, Mở khóa từ xa.

Để mở khóa từ xa, cần thao tác ấn tổ hợp phím 9# trên khóa. Sau đó trên app sẽ hiện thông báo yêu cầu mở khóa. Ấn vào click Open để mở.

6, Tạo mã số từ xa

Chọn mục Temporary PW. Chọn ADD

Đặt mã số cần tạo dài 7 ký tự.

Name : Tên mã số ( Giúp quản lý dễ hơn )

Effect of time : Thời gian bắt đầu có hiệu lực

The failure time : Thời gian kết thúc hiệu lực

Ấn Done để kết thúc tạo mã. Kích hoạt mã bằng cách ấn Nút CHUÔNG ( Trùng với phím #). Sau đó ấn mở khóa trên app. Khi đó mã số tạo đã được mở và có thể sử dụng được.

Bài viết liên quan
Đóng So sánh ngay Xoá tất cả sản phẩm
Đóng

Tìm kiếm sản phẩm

0855.116.555