• (18)
Giá Tính năng

KÉT SẮT THÔNG MINH BOFA - BOSHANG SERIES

Sale VOUCHER 600K

Két sắt vân tay mini Bofa (Boshang Series) BF-V-45BS2

11.800.000 

Tặng Voucher 600K
(1)

Sale VOUCHER 1 TRIỆU

Két sắt vân tay Bofa (Boshang Series) BF-V-60BS2

16.200.000 

Tặng Voucher 1 TRIỆU
(1)

Sale VOUCHER 1.5 TRIỆU

Két sắt vân tay Bofa (Boshang Series) BF-V-80BS2

21.800.000 

Tặng Voucher 1.5 TRIỆU
(1)

Sale VOUCHER 2 TRIỆU

Két sắt vân tay Bofa (Boshang Series) BF-V-100BS2

28.900.000 

Tặng Voucher 2 TRIỆU
(1)

Sale DEAL SỐC

Két sắt vân tay mini Bofa (Boshang Series) BF-V-25BS2

8.300.000 

Tặng Voucher 500K
(1)

Két sắt vân tay mini Bofa (Boshang Series) BF-V-30BS2

9.400.000 

Tặng Voucher 500K
(1)

Két sắt vân tay Bofa (Boshang Series) BF-V-70BS2

18.300.000 

Tặng Voucher 1 TRIỆU
(1)

Két sắt thông minh Bofa (Boshang Series) FDX-A/D-45

8.800.000 

Tặng Voucher 500K
(1)

Két sắt thông minh Bofa (Boshang Series) FDG-A1/D-53

11.500.000 

Tặng Voucher 600K
(1)

Két sắt thông minh Bofa (Boshang Series) FDG-A1/D-60

12.650.000 

Tặng Voucher 600K
(1)

Sale VOUCHER 1 TRIỆU

Két sắt thông minh Bofa (Boshang Series) FDG-A1/D-70

14.200.000 

Tặng Voucher 1 TRIỆU
(1)

Két sắt thông minh Bofa (Boshang Series) FDG-A1/D-80

16.900.000 

Tặng Voucher 1 TRIỆU
(1)

Sale VOUCHER 1.5 TRIỆU

Két sắt thông minh Bofa (Boshang Series) FDG-A1/D-100

24.800.000 

Tặng Voucher 1.5 TRIỆU
(1)

Sale VOUCHER 2 TRIỆU

Két sắt thông minh Bofa (Boshang Series) FDG-A1/D-120

30.900.000 

Tặng Voucher 2 TRIỆU
(1)

Sale VOUCHER 2 TRIỆU

Két sắt thông minh Bofa (Boshang Series) FDG-A1/D-150

39.900.000 

Tặng Voucher 2 TRIỆU
(1)

Két sắt vân tay Bofa (Boshang Series) BF-V-120BS2

32.600.000 

Tặng Voucher 2 TRIỆU
(1)